Alumni List


Postdoctoral

Doctor

Master

Bachelor

Other Staff

XU Rui(2019)YANG Longfei(2018)WANG Jiajia(2018)CHAO Minghao(2015)LI Xi(2018)
CHANG Dongdong(2019)

CHEN Xin(2018)

WU Fan(2018)TANG Liang(2017)YI Zhiying(2020)
QIAO Yanjun(2019)ZHANG Ning(2019)CHEN Qiuyuan(2017)ZHU Gezhou(2018)XIAO Xuetao(2020)
WU Yangjiang(2019)YAN Yongkun(2019)YANG Jiayi(2018)SHI Wenrui(2018)ZHANG Cong(2021)
WANG Zhihui(2019)
JIA Chengqi(2019)YANG Shu(2018)DU Qingsong(2021)


AN Dongyue(2019)JIAO Kewei(2018)GAO Jian(2022)


SUN Yutao(2020)LI Wenhao(2020)ZHAO Yinghan(2020)


Career ChoiceFaculty & Researchers

    

 

Further Education

   


Public Institutions


Companies & Firms